THÔNG TIN VỀ CTÐT NGÀNH Y KHOA
Việc: 12
Bài : 12
 
THÔNG TIN CHUNG VỀ VĂN PHÒNG
Nội quy học đường.
Những điều SV cần tuân thủ khi còn đang học tại Khoa Y.
Việc: 0
Bài : 0

Nội quy Văn phòng học vụ
Quy định thành viên và chế độ bảo mật.
Việc: 0
Bài : 0

Vấn đề đăng nhập vào văn phòng
Hỏi đáp khi không thể đăng nhập eOffice
Việc: 0
Bài : 0
  •   Bài viết mới
  •   Không có bài viết mới
  •   Diễn đàn đã khóa